מירי זילברמן שמאות מקרקעין 
ערעורים על היטלי השבחה, חוות דעת לבית המשפט, בוררויות, שמאות חקלאית
מירי זילברמן:

>> שמאית מקרקעין.
>> בוררת מוסמכת
>> עדה מומחית בבית המשפט
>> שמאית חקלאית.
>> אגרונומית.


>> ניסיון רב בערעורים על היטלי השבחה, שמאות מכריעה.
>> תביעות פצויים לפי סעיף 197.
>> עדה מומחית בבית המשפט.

אמא של חן, עורכת דין ושל עידו, מוזיקאי מתופף.
 

אודות

"כידוע לקרקע אין כל ערך, שכן ערכה נובע כל כולו מהפוטנציאל הטמון בה, היינו מאפשרויות ניצולה (בין היתר) בייעודה, מיקומה ושטחה "
 השופטת בן פורת בד"נ 4/80 גדעון טור נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה  רמת השרון
 

טלפון: 054-7339499 | מייל: : miri20@013.net | רמת השרון