מירי זילברמן שמאות מקרקעין 
ערעורים על היטלי השבחה, חוות דעת לבית המשפט, בוררויות, שמאות חקלאית

הערכת שווי נכסים לפני מכירה ולפני רכישה

ערעורים על היטלי השבחה


בוררויות לבית המשפט
 

משרד מירי זילברמן שמאות מקרקעין, מנוהל ע"י מירי זילברמן, שמאית מקרקעין שמאית חקלאית ואגרונומית.
 מירי זילברמן הינה שמאית עם נסיון רב בשומות מכריעות לפי סעיף 84 לחוק התכנון והבניה במשרד שמאים מכריעים.
ניסיון זה כולל שומות של היטל השבחה וערעורים על שומות וועדה.
בנוסף, גב' זילברמן בעלת ניסיון רב בהערכת נזקים חקלאיים, ובאומדן פיצויים בהפקעת קרקעות.
גב' מירי זילברמן היא עדה מומחית בבית המשפט ובוררת מוסמכת.
צילום: רוני זילברמן ©
 

טלפון: 054-7339499 | מייל: : miri20@013.net | רמת השרון