מירי זילברמן שמאות מקרקעין 
ערעורים על היטלי השבחה, חוות דעת לבית המשפט, בוררויות, שמאות חקלאית

תחומי יעוץ 


הערכות שווי נכסים למטרות שונות כגון רכישה ומכירה:
>> בדיקות טרום רכישה של דירות, גם מבחינת הסביבה / השכנים ומפגעים פוטנציאלים.
>> הערכת מבני משרדים, מסחר, תעשייה, מלונאות, תחנות דלק, דירות ובתים צמודי קרקע.
>> הערכה לעיסקות קומבינציה.

הערכת נכסים ועסקים חיים:
>> הערכת גובה דמי שכירות/דמי שימוש ראויים.
>> שווי זכויות בדיור מוגן לפי חוק הגנת הדייר -  זכויות הדייר, זכויות הבעלים, דמי מפתח, דמי פינוי.
>> שווי זכויות חכירה.  בדיקת כדאיות לפני רכישה ו/או מכירה.
>> הערכות של ירידת ערך.
>> הערכות שווי למטרת בטחונות/בטוחות.
>> קביעת השימוש הטוב והיעיל בנכס.
>> בדיקת כדאיות פרויקטים.
>> יעוץ שמאי למתכננים, חברות נדל"ן, יזמים וחברות בנייה.
>> חוות דעת נגדית לשמאי בנקים.
>> הערכה לרכישת רכוש משותף בבתים משותפים.
         
יעוץ שמאי בעניינים משפטיים:
>> חוות דעת מומחה לבית משפט.
>> הערכה לצורך רישום בטאבו של בניינים כבית משותף.
>> שירותי שמאות לעורכי דין.
>> שמאות מוסכמת.
>> שמאות בגישור ובבוררויות.
>> הערכת ירידת ערך עקב ליקויי בנייה ואי התאמה למפרטים.
>> הערכות לבתי משפט בנושאי הפקעות, תביעות פיצויים, ותביעות אזרחיות  בענייני מקרקעין.

שומות השבחה לועדות מקומיות:
>> לוחות לשומת השבחה.
>> יעוץ שמאי לועדות מקומיות.
>> עריכת טבלאות איזון לתכניות איחוד וחלוקה.
>> ליווי וייעוץ לתהליכי פרצלציה.
>> הערכת נכסים עירוניים למטרת עריכת מכרזים.
>> לווי תכניות בנין עיר.

מיסוי והיטלים:
>> שומות נגדיות להיטל השבחה.
>> השגות על מיסוי והיטלים במקרקעין.

חלוקת רכוש:
>> הערכה וחלוקת נכסים לצורך חלוקת ירושות ועיזבונות.
>> פירוק שיתוף – חלוקת רכוש.
>> חלוקת נכסים במסגרת דיני משפחה.
>> שומות לכינוס נכסים והוצאה לפועל.


תכנון ובנייה:
>> השגות על פיצויי הפקעה.
>> התנגדויות לטבלאות איזון והקצאה.
>> בדיקת מצב תכנוני החל על הנכס.
>> חוות דעת בענייני זכויות בנייה בבתים משותפים ורכוש משותף.
>> התנגדויות לתכנית/הקלות/שימוש חורג.
>> חוות דעת לכדאיות תמ"א 38 ופינוי-בינוי.         
שומות השבחה לועדות מקומיות
הערכת נכסים ועסקים חיים
 

טלפון: 054-7339499 | מייל: : miri20@013.net | רמת השרון